Atribuțiile DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENŢA PERSOANELOR

EXTRAS DIN O.G.84/2001 PRIVIND ÎNFIINŢAREA, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIILOR PUBLICE DE EVIDENŢA PERSOANELOR, CU COMPLETĂRILE ŞI MODIFICĂRILE ULTERIOARE:

ART. 7

   (1) Serviciile publice comunitare judeţene respectiv al municipiului Bucureşti îndeplinesc următoarele atribuţii principale:

  1. actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
  2. furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a populaţiei;
  3. utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
  4. coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale;
  5. coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;
  6. asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;
  7. aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de Direcţie;
  8. monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;
  9. gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;
  10. ţin evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2, şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite.