Audiențe

Direcţia Judeţeană de Evidența Persoanelor Neamț

Miercuri       10.00 – 12.00       IGNATOVICI COSMIN       Director Executiv


Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date

Luni12.00 – 14.00Comisar-șef de polițieNICOLETA-DANIELA ENEÎmputernicit Șef Serviciu Central de Stare Civila
Marți12.00 – 14.00Comisar-șef de polițieIULIAN LEAUA Director adjunct 
Marți12.00 – 14.00Comisar-șef de polițieFLORIAN JOIŢAȘef Serviciu Coordonare Evidența Persoanelor
Miercuri12.00 – 14.00Comisar-şef de poliţieCARMEN-IONELA SÎRBÎmputernicit Director Adjunct
Joi12.00 – 14.00Comisar-şef de poliţieAUREL-CĂTĂLIN GIULESCUDirector
Vineri12.00 – 14.00Comisar-şef de poliţieBĂLĂŞOIU GINAŞef Serviciu Verificari, Actualizari, Dispecerat si Control Acces


Ministerul Afacerilor Interne

Marți9.00 – 11.00Chestor principal de poliţieIOANA DOROBANŢUSecretar General Adjunct
Marți9.00 – 11.00Comisar-șef de polițieGEANI-CĂTĂLIN NICA Secretar General Adjunct
Marți12.00 – 14.00———-ADRIAN PETCUSecretar de Stat
Miercuri10.00 ———-CARMEN DANIELA DANMinistrul Afacerilor Interne
Miercuri14.00ColonelGHEORGHE NUCU MARIN Secretar de Stat 
Miercuri10.00 – 12.00Comisar-şef de poliţieMIHAI VALERIU Subsecretar de Stat 
Miercuri10.00 – 12.00Chestor principal de poliţieBOGDAN-MIHAIL IVĂNESCUSecretar General
Joi10.00 – 12.00Chestor de poliţieVALENTIN COSTINEL MELNIC Secretar General Adjunct
Joi12.00 – 14.00Comisar-șef de polițieMIHAI DAN CHIRICĂ Subsecretar de Stat 

NOTĂ: Primirile in audiență se fac pe bază de cereri motivate şi aprobate anterior (formularele se găsesc la Ghişeul de Relaţii cu Publicul)