Legislație

 • O.G. nr. 84/2001 –privind înființarea, organizarea şi funcționarea serviciilor publice comunitare de evidența a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr.97/2005, republicată – privind evidența, domiciliul, reședința şi actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  H.G.  nr. 1375/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reședința şi actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr.839/2006 – privind forma și conținutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 69/2002, republicată – privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.21/1991, republicată – privind cetăţenia română, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.119/1996, republicată – cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. 64/2011 – pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 41/2003 – privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul (U.E.) nr 679/2016 – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • O.G. nr. 2/2001 – privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1723/2004 – privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul;
 • Legea nr. 287/2009 republicată – privind Codul Civil.